Tuesday, February 23, 2010

UBB FEB - SOALAN SCIENCE & MATH DWIBAHASA

Soalan Science & Math Dwibahasa - Pada tahun ini UBB Feb bagi soalan Sains dan Matematik dibuat dalam dwibahasa. Ini satu kejutan buat kami. Rata-rata semua murid bersyukur kerana ujian pada kali ini dalam dwibahasa bagi mata pelajaran Sains dan Matematik untuk Tahun 4 & Tahun 5. Adalah diharapkan semua murid dapat meningkatkan lagi prestasi dalam mata pelajaran Sains & Matematik.

Kami juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Majlis Guru Besar Kelantan dan PPD Kota Bharu di atas keprihatinan yang diberikan berkaitan isu ini.

Sekian.